oprenzipet

This WordPress.com site is the bee's knees

Archivar para el mes “junio, 2011”

Poborina 2011

Fa muito tiempo que no m´amano astí y no bi ha denguna razón particular, antimás, ye esclatero que agora bi ha muitas más enchaquias ta venir a esplanicar-las. No cal dicir que siga una manca de tiempo u que agora bi ha muitos foros t´o debate y que soi más dillá qu´astí…

Agora, solo que faré una convocatoria ta ir a O Pobo, a nueva edición d´o Poborina ya ye astí.

Como a prencipal autibidaz d´iste cabo de semana ye a manifestación d´o diya 19 dende a Plaza Paraiso contra iste “pacto d´o euro” no cal fer una altra convocatoria. Ta o cabo de semana benién iste ye o programa a desembolicar (24-26 de chunio). Salut!

poborina2011.jpg

Navegador de artículos